نمیدونم چی بگم. من یه کرمانشاهی ام که دلم خیلی از خیلیا گرفته!
فقط #تصور بکن تا دیشب پیش خانوادت بودی
الان نمیدونی زیر کدوم ستون #فروریخته باید دنبال جسدش بگردی
حالا فرض کن #کمک_امدادی هم نرسه! کی اون آوارا رو برداره؟ زور بازوتم نرسه خودت برداری! بعد حالا فرض کن جسدشو کشیدی بیرون، به مردم #رسیدگی نشه، مجبور میشن به صورت #غیر_قانونی اقدام کنن واسه #دفن عزیزاشون!
بعد حالا بشینی عزیزاتو با دست خودت دفن کنی برن زیر یه خروار خاک!
خونه و همه زندگیتم #ویران شده باشه. نه #سر_پناه ، نه آبی، نه برقی، نه وسایل گرمایشی اونم توی این هوا!